Zde může být obrázek školy.

Základní škola Square s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Square s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Šrobárova 1869/14, Vinohrady
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Mgr. Lucie Pivoňková
Kontakt na školu Mobil: 602 633 310
Email: ahoj@skolasquare.cz
Web: www.skolasquare.cz
IČ: 24318582
RED-IZO:691012237
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatoslavova 333/6, Nusle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181096501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 133
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2021, 7.1.2022, 4.2. 2022, 4.3.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 170000
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Svatoslavova 333/4, Nusle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181100789
Školní klub
Adresa: Ulice: Svatoslavova 333/4, Nusle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181100797