Logo školy

4. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pobřežní 658/34, Karlín, 186 00 Praha 8
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel: Mgr. Jana Chárová
Kontakt na školu Mobil: 604 815 479, 777 460 678
Email: praha4@scioskola.cz
Web: https://praha4.scioskola.cz
IČ:07231881
RED-IZO:691012423
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Pobřežní 658/34, Karlín
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu:
IZO:181097273
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 142
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro "C", 18, 14, 11, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 8850
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, biologie, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: Foucambertova metoda výuky čtení, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, programování/robotika, technické, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 9:00
Konec výuky: 13:00
Školní družina
Adresa: Ulice: Svatoslavova 333/4, Nusle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181098911
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:30 - 9:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace