Zápis do 1.třídy.

I v letošním roce se zápisy k základnímu vzdělávání s ohledem k situaci v ČR uskuteční v režimu upraveném doporučením MŠMT pro zápisy do základních škol pro rok 2021/2022, viz příloha..

Zápis se uskuteční distančním způsobem předáním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisového lístku spolu s přiloženou kopií rodného listu v období od 1. dubna 2021 do 9 . dubna 2021  ve škole nebo školském zařízení.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními zákonný zástupce dítěte může předat škole zmíněné dokumenty osobně v předem dohodnutou dobu nebo bezkontaktně do datové schránky školy resp. poštou tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých.

 

 

                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy