Zápis o průběhu a výsledcích hlasování do školské rady ze dne 7.6.2021.

Volby do školské rady proběhly v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy zřizované Obcí Božice, č.j.160/2005 v pondělí dne 7.6.2021.

            Termín o konání voleb byl zveřejněn v úterý dne 11.5.2021 na pedagogické poradě a veřejně oznámen  všem pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků školy e-mailem a textem na stránkách školy.

Výsledky voleb :

  1. Zřizovatel jmenoval jako zástupce do rady školy pana  Jiřího Čadu
  2. Pedagogičtí pracovníci zvolili tajnou volbou dne 7.6.2021 jako zástupce do školské rady  paní učitelku Mgr Naděždu Vidovou
  3. Zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Božice zvolili v tajné volbě jako zástupce do školské rady paní Lenku Fojtíkovou

 

 

                                                                                                  Jan Peterka, ředitel školy