Zájmové kroužky pro školní rok 2021/2022

Kroužek keramiky

Vedoucí: Mgr. Eva Horáková

  1. skupina: 12:30 – 13:30
  2. skupina: 13:30 – 14:30
  3. skupina: 14:30 – 15:30
  4. skupina: 15:30 – 16:30

Žáci po skončení kroužku sami odcházejí buď do ŠD nebo domů. Rodiče mohou vyčkat před školou.

 

Kroužek angličtiny

Vedoucí: Mgr. Dagmar Szabóová

Pondělí, středa: 11:20 – 12:05