Platba na měsíc září (stravné na školní obědy)

Dobrý den,

posílám výši stravného na měsíc září. Pro každé dítě je třeba nahlásit datum zahájení stravování. Nahlášení můžete provést emailem na sjbozice@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 515 257 623. Od 22.8. 2022 až 30.8.2022 od 8:30 do 11:30.

Nenahlášené děti nedostanou stravu!

Z důvodu rostoucích cen surovin a energií musíme zdražit obědy. Rozpis nových cen včetně platby na měsíc září najdete níže.

Cena za oběd:  I. -  IV.   třída  26,00 Kč

                         V. - VIII. třída  29,00 Kč

                         IX.  třída          30,00 Kč

 

Stravné na září:   I. -  IV.  třída  546,00 Kč

                            V. - VIII. třída  609,00 Kč

                            IX.         třída  630,00 Kč

Stravné zaplaťte nejpozději do 30.8.2022 na účet č. 304609878/0300 pod var. symbolem, který jste již obdrželi.

Žáci první třídy obdrží přihlášky první školní den. Následně po zpracování přihlášky obdrží děti kartičku s variabilním symbolem pro provedení platby.

Děkuji.

S pozdravem

Marcela Sucháčková