Pedagogičtí pracovníci ZŠ Božice (školní rok 2018/2019)

Mgr. Jan Peterka  - ředitel školy

…………………………………………………………………………………………….

PaeDr. Růžena Baráková – zástupce ředitele

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Miriam Kočí - třídní učitel: I.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Lada Glacová - třídní učitel: II.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Dagmar Szabóová - třídní učitel: III. A

……………………………………………………………………………………………..

Ing. Zuzana Ralenovská - třídní učitel: III. B

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Alena Vorlická - třídní učitel: IV.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Lada Vaváková - třídní učitel: V. A

……………………………………………………………………………………………..

Kristýna Vránková - třídní učitel: V. B

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Tamara Juřicová - třídní učitel: VI.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Petra Polínková - třídní učitel: VII.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Naděžda Vidová - třídní učitel: VIII.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Hana Koledová - třídní učitel: IX.

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Marie Hahnová

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Veronika Mikysková

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. David Zejda 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Jitka Nováková, Dis., BA (HONS) - vychovatelka (Školní družina 1)

……………………………………………………………………………………..

Radka Zeťová.- vychovatelka (Školní družina 2)

………………………………………………………………………………………

Aneta Louštilová - vychovatelka (Školní družina 3)

………………………………………………………………………………………