Třídní schůzky

V úterý dne 5.11.2019 od 16:00 hodin se ve školní jídelně bude konat  plenární schůze rodičů a od 16:30 hodin budou následovat třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 1.čtvrtletí školního roku 2019/2020.