Obnovení provozu v mateřské škole v plném rozsahu se odkládá.

Z důvodu přísných hygienických požadavků na školní zařízení, které jsme nebyli v tak krátké době schopni plně zajistit, jsme nuceni otevření všech tříd mateřské školy v obvyklém rozsahu odložit.                                              

Stále však platí to, že třída MŠ Božice 283 je otevřena už od 23.3.2020 rozhodnutím hejtmana jihomoravského kraje  k vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči zákonní zástupci, kterými  jsou zaměstnanci vybraných profesí  (například zdravotnictví, sociální služby ,…).

Tam platí zvláštní pravidla, maximální počet dětí  ve skupině je omezen na 15  a veškerý hygienický materiál dodává KÚ Jihomoravského kraje.                                    

Doporučuji všem zákonným zástupcům, aby pečlivě sledovali informace na stánkách školy a ke komunikaci v tomto krizovém stavu využívali především všech bezkontaktních  možností  (telefon,    e-mail).    

 

                                         Jan Peterka , ředitel školy