Informace k docházce do školy žáků 9.ročníku.

Zájem o docházku do školy u žáků 9.ročníku v termínu do 7.5.2020 vyjádřilo deset zákonných zástupců těchto žáků.                                                                                                                                     

Výuka bude zahájena v pondělí dne 11.5.2020 v 7:30 hodin a bude organizována, jako příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Obsahem přípravy bude učivo z předmětů český jazyk a matematika v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.                                                                                                                                                                

Provozní doba školy  je od  6:00 – 14:30 hodin.                                                                                        

Provoz školy a hygienická opatření se striktně řídí metodickým materiálem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.                                                      

Předávání a vyzvedávání žáků bude v tomto období z důvodu minimalizace kontaktů uskutečňováno u vchodu do školní budovy.                                                                                                                                

Omlouvání absence žáka bude probíhat formou omluvenek prostřednictvím elektronického systému iškola v obvyklých termínech podle školního řádu.                                                                                      

Bližší informace obdrží těchto 10 žáků a jejich zákonní zástupci prostřednictvím el. systému iškola ještě do termínu nástupu.

 

                                                                                   Jan Peterka, ředitel školy