Informace k nástupu žáků I. stupně do školy od 25.5.2020.

V souladu s prohlášením vlády ČR o znovuotevírání škol konkretizovaném v manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ zveřejňujeme informace k nástupu žáků I. stupně Základní školy Božice.                                                                                

1) Organizace vzdělávacích aktivit – v pracovní dny. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (jinými slovy ten, kdo se rozhodne, že jeho dítě ještě nenastoupí k prezenční výuce, o nic nepřijde), výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, dopolední část vzdělávání bude v rozsahu rozvrhu hodin žáka s úpravou u 5. vyučovací hodiny do 12:00 hodin. Cílem odpolední činnosti je zajistit zájmové vzdělávání žáků.                                                                          

2) Pro zákonné zástupce platí povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory, které je velmi důležité při rozhodování zákonného zástupce o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách      

3) Provozní doba školy v období od 25.5.2020 bude od 6:00 do 16:00 hodin                                                  

4) V provozu od 25.5.2020 bude kromě vzdělávacích aktivit pro skupiny žáků 9. ročníku a žáků I.stupně také zájmové vzdělávání a školní jídelna. Zájmové vzdělávání bude organizováno v rozsahu, který budeme schopni při rozdělení žáků školy do skupin (neměnných) po maximálně 15 žácích  organizačně a hlavně personálně zvládnout                                                                                                       

5) Provoz školy a hygienická opatření se striktně řídí metodickým materiálem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 019/2020                                                                

6) Předávání a vyzvedávání žáků bude v tomto období z důvodu minimalizace kontaktů uskutečňováno u vchodu do školní budovy.                                                                                                                                    

7) Omlouvání absence žáka bude probíhat formou omluvenek prostřednictvím elektronického systému iškola v obvyklých termínech podle školního řádu.                                                                                 

8) Další důležitá fakta : zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18.5.2020, - výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, -dopolední činnost včetně oběda končí denně nejpozději ve 12:00 hodin s návazností na autobusové spoje, - odjezdy autobusových spojů směr na Borotice (12:10, 12:46) resp. Čejkovice (12:42, 13:42) vyhovují končení činností podle rozvrhu v dopolední části, - v týdnu do 18.5.2020 budou zákonní zástupci žáků I. stupně kontaktování třídními učiteli jednotlivých tříd s dotazy na zájem o docházku na dopolední činnost, odpolední činnost a stravování. Dodržení termínu do 18.5.2020 je velmi důležité kvůli plánování. 

 Pokud jde o otevření všech tříd mateřské školy, tak tomu, kromě slíbeného vyjasnění záležitosti ohledně nároku na ošetřovné, už nic nebrání. Po vykomunikování prokazatelného zájmu ze strany zákonných zástupců v průběhu tohoto týdne a vyřešení situace ve třídě Božice 283, která dosud pracuje ve zvláštním režimu, budou všechny třídy otevřeny nejpozději do týdne.

 

                                                                                                         Jan Peterka, ředitel školy