Zahájení školního roku 2020/2021

ZŠ Božice oznamuje svým žáků a jejich zákonným zástupcům, že zahájení nového školního roku bude v úterý 1.9.2020 v 7:30 hodin. Školní budova bude otevřena pro žáky školy od 7:10 hodin. První školní den končí činnost pro žáky I.stupně v 11:10 hodin a pro žáky II.stupně ve 12:05 hodin. Ve školním roce 2020/2021 se provoz bude řídit podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ (viz příloha) a také podle aktuální epidemiologické situace a s ní souvisejícími nařízeními ministerstva zdravotnictví. Při současné situaci v našem regionu zahajujeme ve škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky), ale s omezením aktivit kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí (školní shromáždění, společné relaxační přestávky, kulturní vystoupení, … První den si všichni žáci s sebou přinesou školní tašku, 2 ks roušek (cesta do školy prostředky veřejné dopravy, případný pobyt ve vnitřních prostotách staveb podle mimořádného opatření MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN – žáci I.třídy a jejich případný doprovod , přezůvky, poznámkový sešit a svačinu. Od prvního školního dne budou v provozu i školní družina a školní jídelna. První den školního roku 2020/2021 mají zajištěno stravování všichni, kteří zaplatili předem stanovenou částku do pondělí 31.8.2020 do 12:00 hodin. Do nového školního roku si vzájemně popřejme především hlavně zdraví.

Jan Peterka, ředitel školy