Stravné na listopad 2020

I.         -       IV.    třída                    460,00    Kč

V.        -       VIII. třída                    520,00     Kč

IX.        -               třída                   540,00      Kč

 

Stravné zaplaťte nepozději do 20.10.2020 na účet č. 4211288161/6800 pod variabilním symbolem, který jste 

obdrželi. Dítě, které nebude mít zaplaceno nedostane 2. 11. 2020 oběd.