Mimořádné volné dny pro žáky škol.

Opatřením MŠMT ze dne 15.12.2020 č.j.:MSMT-4567/2020-1 byly dny 21.12.2020 a 22.12.2020 stanoveny jako volné dny pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol. Z toho důvodu je výuka na těchto školách v roce 2020 ukončena dnem 18.12.2020 a žáci se po vánočních prázdninách vrátí do škol v pondělí dne 4.1.2021.