Informace k provozu ZŠ a MŠ, Božice, PO od 4.ledna 2021.

Na základě informace MŠMT č.j.: MSMT-46348/2020-1 (viz příloha) a aktuální epidemiologické situace v ČR bude provoz na ZŠ a MŠ, Božice, PO  organizován takto :                                                                                 

-provoz mateřské školy  je zachován jako doposud za dodržení stejných hygienických opatření                  

-je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy                                                                         

-v provozu bude také školní jídelna                                                                                                                       

-provoz  školní družiny bude organizován ve dvou odděleních pro žáky 1. a 2. třídy (p.vych.  Nováková a  Stehlíková) za dodržení stanovených hygienických podmínek  pro ostatní žáky základní školy je povinné vzdělávání distančním způsobem                                                                  

Toto opatření je platné prozatím od 4. 1. do 10. 1.2021.

                                                                                                                    Jan Peterka, ředitel školy