Zde může být obrázek školy.

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel: Ing. Blanka Fránová Ježková
Kontakt na školu Telefon: 416 733 690
Email: info@zslingua.cz
Web: http://www.zslingua.cz/
IČ:25018515
RED-IZO:600001393
Zřizovatel:Mgr. Blanka Ježková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:166101362
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): Leden
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání2.doc (242,2 KB)
Školní řád: Školní řád 112011MŠ platný.doc (116,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
Fax: 416 732 526
IZO:108043762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 205
Aktuální počet žáků: 155
Dny otevřených dveří (termín/y): konec ledna
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 10000
Školní řád: Skolni_rad_ZS_2014_O.doc (823,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, zeměpis, dějepis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce : Pedagogicko psychologická poradna, Dům dětí a mládeže - Rozmarýn, Střední pedagogická škola, SZU, Policie ČR, Hasičský sbor, atd
Mezinárodní spolupráce: Gymnasium Pirna, Grundschule Pirna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, cykloturistický kurz, turistika
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, Slabší žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, ICT, turistické, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Místnost školní družiny Výlety do přírody, na sportovní hřiště města , školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:110012721
Školní klub
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:166100188
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181057239