Zde může být obrázek školy.

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel: Ing. Blanka Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 416 733 690
Email: info@zslingua.cz
Web: http://www.zslingua.cz/
IČ:25018515
RED-IZO:600001393
Zřizovatel:Mgr. Blanka Ježková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:166101362
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): Leden
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání2.doc (242,2 KB)
Školní řád: Školní řád 112011MŠ platný.doc (116,7 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:108043762
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 205
Aktuální počet žáků: 155
Dny otevřených dveří (termín/y): konec ledna
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 10000
Školní řád: Skolni_rad_ZS_2014_O.doc (823,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, humanitní, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce : Pedagogicko psychologická poradna, Dům dětí a mládeže - Rozmarýn, Střední pedagogická škola, SZU, Policie ČR, Hasičský sbor, atd
Mezinárodní spolupráce: Gymnasium Pirna, Grundschule Pirna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, cykloturistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, Slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, Místnost školní družiny Výlety do přírody, na sportovní hřiště města
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:110012721
Školní klub
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 733 690
IZO:166100188
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Sovova 480/2, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181057239