Zde může být obrázek školy.

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Podkrušnohorská 1677
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Pavel Škramlík
Kontakt na školu Telefon: 476 752 896
Email: skola@sszslitvinov.cz
Web: http://www.sszslitvinov.cz
IČ:25013513
RED-IZO:600001423
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Podkrušnohorská 1677
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 896
IZO:102441073
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 457
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus č. 13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 10800
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce SSZŠ 2015.doc (409,6 KB)
Školní řád: Školní_řád_SSZŠ_2020 - doplnění DISTANČNÍ VÝUKA.doc (158,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20 komplet.pdf (2617,8 KB)
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), DOfE
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, přírodovědné, taneční, ICT, chovatelské, programování/robotika, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Podkrušnohorská 1677
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 896
IZO:110017684
Školní klub
Adresa: Ulice: Podkrušnohorská 1677
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 896
IZO:150077921
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Podkrušnohorská 1677
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 752 896
IZO:102677964