Zde může být obrázek školy.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola sv. Voršily v Olomouci
Adresa školy: Ulice: Aksamitova 6
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Zdeněk Navrátil
Kontakt na školu Telefon: 585 222 689
Email: info@zcsol.cz
Web: http://www.zcsol.cz
IČ:49588095
RED-IZO:600001709
Zřizovatel:Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Aksamitova 6
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 689
Fax: 585 222 689
IZO:049588095
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 252
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): každý rok ve druhé polovině března
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Aksamitova 6
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 689
Fax: 585 222 689
IZO:110008821
Školní klub
Adresa: Ulice: Aksamitova 6
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 689
Fax: 585 222 689
IZO:181019698
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Aksamitova 6
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 222 689
Fax: 585 222 689
IZO:110300637
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne