Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
Adresa školy: Ulice: U Půjčovny 9
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Ivana Hýblová
Kontakt na školu Telefon: 224 213 538
Email: reditelka@textilniskola.cz
Web: www.textilniskola.cz
IČ:61387002
RED-IZO:600004627
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Půjčovny 9
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 213 538
Fax: 224 211 491
IZO:061387002
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 113
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen a listopad 2014
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky tramvaje 3,24, 9 stanice Jindřišská, metro C staniceHlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Hlavní nádraží
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP TV - 82-41-M14 k 1. 9. 2013.pdf (1970,7 KB)
Školní řád: ŠŘ schválený ŠR platný k 1.4.2015.pdf (456,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 13-14 pro web s titulní stranou PDF.pdf (1745,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, -výstavy prací žáků ve školní galerii - adaptační kurzy 1. ročníků - malování v plenéru 2. a 3. ročníků - odborné a jazykové stáže v zahraničí , exkurze
Domácí spolupráce : OPPA, ERASMUS
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: aktivní spolupráce našeho výchvného poradce s PPPP pro Prahu 1 -4 pro žáky s nějakou formou znevýhodnění, IVP pro nadané žáky apod. aktivní podpora v účasti v soutěžích a uměleckých přehlídkách
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: nabídka přípravných kurzů na VŠ, rozšiřující kurzy řemeslných technik oproti specializaci, nepovinná jazyková konverzace s rodilým mluvčím
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, dálkový přístup rodičů a žáků k průběžným výsledků žáků v systému Bakalář , e-mailová komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: U Půjčovny 9
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 213 538
Fax: 224 211 491
IZO:150008848
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 20
Aktuální počet studentů: 9
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 10
Dny otevřených dveří (termíny): říjen a listopad 2014
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: talentová
Termín přijímacích zkoušek: v letošní roce se nakoná přijímací řízení (3leté a 4leté cykly)
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 3, 24, 9 - stanice tramvaje Jindřišská, metro C -Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: Umělecko řemeslné
Speciálně vybavené odborné učebny: restaurátorská dílna, chemická laboratoř, návrhářská dílna
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 82-42-N/03 konzervátorství a restaurátorství, 82-41-N/ 10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne