Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Duhovka s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Duhovka s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Ortenovo náměstí 1275/34
Obec: Praha 7 - Holešovice
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Mgr. Petr Hopfinger
Kontakt na školu Telefon: 241 404 217
Email: info@duhovkagymnazium.cz
Web: www.duhovkagymnazium.cz
IČ:25107186
RED-IZO:600004821
Zřizovatel:Mgr. Ivana Janečková, Ing. Tomáš Janeček
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Ortenovo náměstí 1275/34
Obec: Praha 7 - Holešovice
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 404 217
Fax: 241 400 141
IZO:013818082
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 11. 2018, 29. 1. 2018
Forma přijímacího řízení: ústní , test všeobecných studijních předpokladů, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 16., 17. 4. (písemná část), 23-26. 4. (pohovor)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj 14, 24 (stanice Ortenovo náměstí), metro C (stanice Nádraží Holešovice)
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 160000
Rozšířené informace o ročním školném: 160 000 (prima-sexta), 80 000 (septima-oktáva), 26 000 (distanční)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Sˇkolni´ rˇa´d - vy´nˇatek 2018_19.pdf (1197,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_18.pdf (692,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Europien Youth Parliament
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, Cizí jazyky jsou dány volbou studentů/rodičů. Je možné nabídku rozšířit.
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, turistické, literárně-dramatické, sportovní, přírodovědné, jazykové, společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Boleslavova 250/1, Nusle
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181039028