Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2
Adresa školy: Ulice: Hollarovo náměstí 2
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Ak. mal. Bohumír Gemrot
Kontakt na školu Telefon: 267 310 215
Email: info@hollarka.cz
Web: www.hollarka.cz
IČ:61386871
RED-IZO:600004970
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hollarovo náměstí 2
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 310 215
Fax: 271 732 504
IZO:000638609
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 129
Dny otevřených dveří (termín/y): 31. 10. 2018
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP_AT_1.pdf (1212,2 KB)
ŠVP_K_7.pdf (1061,7 KB)
ŠVP_GD_8.pdf (1172,6 KB)
Školní řád: školní řád 2017_2018.doc (155,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2017_2018.pdf (1067,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hollarovo náměstí 2
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 310 215
Fax: 271 732 504
IZO:150069341
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 60
Aktuální počet studentů: 58
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 24
Dny otevřených dveří (termíny): 26. 2. 2019 a 15. 5. 2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: červen
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Snížené školné: ne
Stipendium:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Akreditovaný vzdělávací program: akreditVOSinteraktgraffin2018.pdf (1517,3 KB)
Školní řád: školní řád 2017_2018.doc (155,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2017_2018.pdf (1067,8 KB)
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Interaktivní grafika a Kresba a ilustrace v médiích
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano