Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
Adresa školy: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Karel Bednář
Kontakt na školu Telefon: 241 080 291
Email: bednar@gekom.cz
Web: www.gekom.cz
IČ:00335533
RED-IZO:600005054
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 080 291
IZO:000335533
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 432
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2020, 27. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 13. 4., 14. 4., 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus č. 124, 139, 150, 188, 196; tram č. 11, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:50 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP od září 2019.pdf (4432,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD od 26. října 2020.docx (40,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (1220,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 482 262
IZO:102425639
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 32 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano