Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55
Adresa školy: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Karel Bednář
Kontakt na školu Telefon: 241 080 291
Email: bednar@gekom.cz
Web: www.gekom.cz
IČ:00335533
RED-IZO:600005054
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 080 291
IZO:000335533
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 421
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2023, 30. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. 4., 16. 4., 17. 4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus č. 124, 139, 150, 188, 196; tram č. 11, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:50 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP 2023.pdf (4803,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD od 11. 5. 2023.pdf (185,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-22.pdf (1827,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ohradní 55
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 482 262
IZO:102425639
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 32 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano