Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
Adresa školy: Ulice: Karlínské náměstí 8
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Jan Cigánik
Kontakt na školu Telefon: 241 440 423
Email: sekretariat@souhair.cz
Web: www.souhair.cz
IČ:00639028
RED-IZO:600005101
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karlínské náměstí 8
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 440 423
Fax: 241 441 444
IZO:000639028
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 384
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2018, 7.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, Tramvaj 3,8,14, 23, 39, 52
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Školní vzdělávací program: svp-vk-2014.pdf (1419,5 KB)
Kadeřník 2014.pdf (1348,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_ 2016_2017.pdf (882,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny