Logo školy

Obchodní akademie Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Ředitel:Ing. Mária Václavíková
Kontakt na školu Telefon: 286 857 164
Email: info@oapraha.cz
Web: www.oapraha.cz
IČ:25603698
RED-IZO:600005836
Zřizovatel:Obchodní akademie, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinořská 163
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu: Telefon: 286 857 164
Fax: 286 851 427
IZO:060447109
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 376
Aktuální počet žáků: 276
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.1.2021, 3.2.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 14. 4.2021, 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 209, 186
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30 (8:20)
Roční školné v Kč: 27900
Rozšířené informace o ročním školném: Sleva 10% oproti pololetní platbě školného
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepceskoly.doc (2257,9 KB)
Školní vzdělávací program: švp 2020 21 .docx (1595,7 KB)
Školní řád: švp 2020 21 .pdf (1669,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava 2019 2020.doc (1230,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Stáže, charitativní akce
Domácí spolupráce : Spolupráce s domácími firmami, zahraničními školami i firmami. Přednášky s odborníky z praxe.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, italský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: rozvrh2021_po dnech denní 1 12.pdf (2455,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Vinořská 163/17, Satalice
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 15
Kontakt na školu:
IZO:181095882