Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední odborná škola START, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední odborná škola START, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Dygrýnova 1006/21, Černý Most
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 198 00
Ředitel:Mgr. Jana Novotná
Kontakt na školu Mobil: 604 144 382, 731 900 892
Email: reditelka@sos-start.cz
Web: www.sos-start.cz
IČ:63672359
RED-IZO:600006301
Zřizovatel:Mgr. Jana Novotná
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Dygrýnova 1006/21, Černý Most
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 198 00
Kontakt na školu: Telefon: 731 900 892
IZO:108001547
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 104
Aktuální počet žáků: 103
Dny otevřených dveří (termín/y): středy 9. 11. 2022 a 18. 1. 2023 od 8 do 17 hodin; po domluvě lze školu navštívit kdykoliv; ředitelka školy zodpoví všechny vaše dotazy i telefonicky
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín: 13. 4. 2023; 2. termín: 14. 4.2023 (Jednotné přijímací zkoušky)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro trasa B - Černý Most nebo Rajská zahrada; linky autobusů 141, 173, 223, 224; autobusy z okresu Praha - východ končící na Černém Mostě
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 20000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost měsíční, pololetní nebo roční platby
Stipendium: mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Koncepce.docx (12,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP úvod.docx (44,2 KB)
Školní řád: Klasifikační řád.doc (108,5 KB)
Školní řád.doc (74,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20212022.docx (63,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, akce na podporu výuky cizích jazyků
Zapojení ve specifických programech : Europass, Pohodová škola (výuka účetní program POHODA), Matika mailem, ISIC, M.R.K.E.V
Domácí spolupráce : cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, firmy v ČR i v zahraničí, Policie ČR, Úřad práce
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům, podpora slabších i nadaných žáků, žáků se zdravotním postižením, žáků s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, průvodce v cestovním ruchu
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka