Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
Adresa školy: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Eva Jakubová
Kontakt na školu Telefon: 311 623 186
Email: skola@soshlinky.cz
Web: http://www.soshlinky.cz
IČ:00664740
RED-IZO:600006859
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
Fax: 311 622 637
IZO:000664740
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1650
Aktuální počet žáků: 555
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 10. 2018, 23. 11. 2018 vždy od 8, 00 - 17, 00 hod.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2018, 15. 4. 2018 pro maturitní obory (13. 5. a 14. 5. 2018 náhradní termíny), pro učební obory se přijímací zkoušky nekonají (23. 4. 2018 proběhne přijímací řízení)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusové a MHD zastávky: Beroun - Hlinky, Beroun - U Černého Koně, Beroun - U Zelených
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6: 30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, odborný výcvik 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program: ŠVP.docx (13,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zelený most mezi školou a praxí, Enersol, Moderní autobusy společnosti Probo Bus 2014, SAPERE, Finanční gramotnost
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : základní školy Beroun, Králův Dvůr, Smluvní pracoviště ve firmách, Úřad Práce, Policie ČR
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: obory pro žáky se zdravotním postižením - Strojírenské práce 23-51-E/01, Zednické práce 36-67-E/01, Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01, Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01, individuální přístup, přehledy učiva.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.docx (13,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
Fax: 311 622 637
IZO:110026543
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
Fax: 311 622 637
IZO:110026551
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Oběd 32 Kč, pro ubytované nabízíme dále snídani 24 Kč, večeři 28 Kč, večeři II. 16 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181056232
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Oběd 32 Kč, pro ubytované nabízíme dále snídani 24 Kč, večeři 28 Kč, večeři II. 16 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano