Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
Adresa školy: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Eva Jakubová
Kontakt na školu Telefon: 311 623 186
Email: skola@soshlinky.cz
Web: http://www.soshlinky.cz
IČ:00664740
RED-IZO:600006859
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
IZO:000664740
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1650
Aktuální počet žáků: 647
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 10. 2022, 11. 11. 2022 vždy od 9, 00 - 16, 00 hod.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023 pro maturitní obory, pro učební obory se přijímací zkoušky nekonají
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusové a MHD zastávky: Beroun - Hlinky, Beroun - U Černého Koně, Beroun - U Zelených
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6: 30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, odborný výcvik 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Školní vzdělávací program: ŠVP.docx (13,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zelený most mezi školou a praxí, Enersol, Moderní autobusy společnosti Probo Bus 2014, SAPERE, Finanční gramotnost
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : základní školy Beroun, Králův Dvůr, Smluvní pracoviště ve firmách, Úřad Práce, Policie ČR
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: obory pro žáky se zdravotním postižením - Strojírenské práce 23-51-E/01, Zednické práce 36-67-E/01, Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01, individuální přístup, přehledy učiva.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský kurz
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.docx (13,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
IZO:110026543
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 43
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 6, 30 - 20, 00
Termín pro podání přihlášky : 1. 3.
Úplata za ubytování (v Kč): 1600
Úplata za stravování (v Kč): 122 (celodenní stravování)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 186
IZO:110026551
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Oběd 45 Kč, pro ubytované nabízíme dále snídani 36 Kč, večeři 41 Kč, večeři II. 20 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Okružní 1404, Beroun-Město
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu:
IZO:181056232
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: Oběd 45 Kč, pro ubytované nabízíme dále snídani 36 Kč, večeři 41 Kč, večeři II. 20 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano