Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Miroslav Dundr
Kontakt na školu Telefon: 312 248 752
Email: info@spskladno.cz
Web: www.spskladno.cz
IČ:61894419
RED-IZO:600006905
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
Fax: 312 247 639
IZO:000069027
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 740
Aktuální počet žáků: 384
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.11. 2018, 6.12. 2018, 24.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD i ID prakticky všechny linky na Kladně
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: rocni_plan_rozvoje_školy_2018_19.pdf (249,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_STR.pdf (2079,1 KB)
ŠVP_ICT.pdf (2225,2 KB)
ŠVP_EPS.pdf (2292,7 KB)
ŠVP_AE.pdf (2660 KB)
Školní řád: Školní řád_SPŠ_1_9_2018.pdf (1287,3 KB)
Klasifikační řád SPŠ 1_9_2018.pdf (1175,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy_2017_2018_finále.pdf (1166,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, adaptační kurzy, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Motivační program Prokopa Diviše
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : policie, armáda, zaměstnavatelé, OHK, úřad práce, ....
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, doučování, digitální učební materiály
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: rozvrh[1].aspx (44,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, mobil
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, programování/robotika, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
Fax: 312 247 639
IZO:110026667
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 20
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 1.11. 2018, 6.12. 2018, 24.1. 2018
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, parkování u školy, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: prakticky všechny linky MHD a ID
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: žáci s vyznamenáním
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: rocni_plan_rozvoje_školy_2018_19.pdf (249,5 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: Vzdelavaci_program_VOS.pdf (1683,4 KB)
Školní řád: Školní řád_VOŠ_1_9_2018.pdf (1292,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy_2017_2018_finále.pdf (1166,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: VYT, rýsovna, laboratoře automatizace, dílny, jazykové učebny, robotika
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Strojírenství
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: digitální učební materiály, moodle, intervence, konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano