Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Miroslav Dundr
Kontakt na školu Telefon: 312 248 752
Email: info@spskladno.cz
Web: www.spskladno.cz
IČ:61894419
RED-IZO:600006905
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
Fax: 312 247 639
IZO:000069027
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 740
Aktuální počet žáků: 393
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2020, 10. 12. 2020, 21. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD i ID prakticky všechny linky na Kladně
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP_STR.pdf (2079,1 KB)
ŠVP_ICT.pdf (2225,2 KB)
ŠVP_EPS.pdf (2292,7 KB)
ŠVP_AE.pdf (2660 KB)
Školní řád: Školní řád_SPŠ_1_9_2018.pdf (1287,3 KB)
Klasifikační řád SPŠ 1_9_2018.pdf (1175,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy_2019_2020_Podepsaná.pdf (6383,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Motivační program Prokopa Diviše
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : policie, armáda, zaměstnavatelé, OHK, úřad práce, magistrát města Kladna....
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, doučování, digitální učební materiály
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, Kariérový poradce Koordinátor spolupráce se zaměstavateli
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh_2020-2021.txt (0 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, mobil, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, programování/robotika, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
Fax: 312 247 639
IZO:110026667
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 12
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 12. 11. 2020, 20. 12. 2020, 21. 1. 2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: prakticky všechny linky MHD a ID
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: žáci s vyznamenáním
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy:
Akreditovaný vzdělávací program: Vzdelavaci_program_VOS.pdf (1683,4 KB)
Školní řád: Školní řád_VOŠ_1_9_2018.pdf (1292,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy_2019_2020_Podepsaná.pdf (6383,6 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: VYT, rýsovna, laboratoře automatizace, dílny, jazykové učebny, robotika
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, odborné stáže, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Strojírenství
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: digitální učební materiály, moodle, intervence, konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano