Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Miroslav Dundr
Kontakt na školu Telefon: 312 248 752
Email: info@spskladno.cz
Web: www.spskladno.cz
IČ:61894419
RED-IZO:600006905
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
IZO:000069027
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 740
Aktuální počet žáků: 418
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2022, 8. 12. 2022, 19. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD i ID prakticky všechny linky na Kladně
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: SVP_STR_verze8_1_rocnik.pdf (1972,4 KB)
SVP_IT_verze8_1_rocnik.pdf (1937,3 KB)
SVP_EP_verze7_1_rocnik.pdf (1953,7 KB)
SVP_AE_verze4_1_rocnik.pdf (2354,6 KB)
Školní řád: Školní řád_SPŠ_2020.pdf (1313,2 KB)
Klasifikační řád SPŠ 2020.pdf (1196,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_o_cinnosti_skoly_2021_2022.pdf (10824,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Motivační program Prokopa Diviše
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : policie, armáda, zaměstnavatelé, OHK, úřad práce, magistrát města Kladna....
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, doučování, digitální učební materiály
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce Koordinátor spolupráce se zaměstavateli
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, mobil
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, ICT, programování/robotika, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 1840
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 752
IZO:110026667
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 13
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 7
Dny otevřených dveří (termíny): 12. 11. 2020, 20. 12. 2020, 21. 1. 2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, parkování u školy, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: prakticky všechny linky MHD a ID
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy:
Akreditovaný vzdělávací program: Vzdelavaci_program_VOS.pdf (1683,4 KB)
Školní řád: Školní řád_VOŠ_1_9_2018.pdf (1292,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_o_cinnosti_skoly_2021_2022.pdf (10824,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: VYT, rýsovna, laboratoře automatizace, dílny, jazykové učebny, robotika
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tematické/projektové dny, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Strojírenství
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: digitální učební materiály, moodle, intervence, konzultace
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano