Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
Adresa školy: Ulice: náměstí Edvarda Beneše 2353
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Petr Paták, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 312 278 041
Email: skola@sosasoukladno.cz
Web: www.sosasoukladno.cz
IČ:00473634
RED-IZO:600007065
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Edvarda Beneše 2353
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 278 041
Fax: 312 247 436
IZO:150027265
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 549
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2019, 12. 12. 2018, 22. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: bude upřesněno
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601,602,603,604,605,606,607,608,609,612,614,616,620,622,624,626,300,324,399,322,A27,A29,A35,A37,A38,A39,A30,A40,A41,A42,A43
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní řád: školní řád od 1.9.2019.pdf (419,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017.pdf (18601,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Domácí spolupráce : partnerská škola v Polslku: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, plavání
Specifické formy podpory žákům: Škola má vypracovanou funčkní strategii - Práce s žáky s SVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: v rámci 4 kmenových učeben jsou používány PC pracoviště i s připojením na internet
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka