Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
Adresa školy: Ulice: náměstí Edvarda Beneše 2353
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Petr Paták, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 312 278 041
Email: skola@sosasoukladno.cz
Web: www.sosasoukladno.cz
IČ:00473634
RED-IZO:600007065
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Edvarda Beneše 2353
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 278 041
IZO:150027265
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 565
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. 11. 2021, 9. 12. 2021, 20. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: bude upřesněno
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601,602,603,604,605,606,607,608,609,612,614,616,620,622,624,626,300,324,399,322
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní řád: SˇKOLNI´ RˇA´D 2021-2022.pdf (417,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019,2020-komprimovaný.pdf (4963,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : partnerská škola v Polslku: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Škola má vypracovanou funčkní strategii - Práce s žáky s SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, v rámci 4 kmenových učeben jsou používány PC pracoviště i s připojením na internet
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Edvarda Beneše 2353
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181102811