Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
Adresa školy: Ulice: Čáslavská 202
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:Ing. Josef Vavřinec
Kontakt na školu Telefon: 327 533 411
Mobil: 739 285 115
Email: info@soskh.cz
Web: www.sosasoukh.cz
IČ:00509965
RED-IZO:600007294
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čáslavská 202
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 533 411
Fax: 327 513 284
IZO:110036778
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1086
Aktuální počet žáků: 648
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10.2018; 22.11.2018 a 9.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Podání přihlášek ke vzdělání do 1.3.2021, všechny tříleté učební obory bez přijímacích zkoušek, rozhodují výsledky ze ZŠ. Maturitní obory-pokud se bude konat přijímací zkoušky bude rozhodnuto podle zájmu o jednotlivé studijní obory nejpozději 8.3.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 381
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: Od 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: žádné není
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: SAP_2019_600007294_SOS_a_SOU_remesel_Caslavska_Kutna_Hora.pdf (1631,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020.pdf (570,1 KB)
VZ 2019-2020.pdf (570,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Profesní kvalifikace: Montér elektrických sítí Montér elektrických instalací Montér elektrických rozvaděčů Montér slaboproudých zařízení Montér hromosvodů
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatření
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz, Osvědčení o elektrotechnické způsobilosti dle Vyhlášky 50/78 Sb., Aromaterapeut Profesní kvalifikace elektrikář
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vzdělávací středisko
Adresa: Ulice: Hrabětice 1524
Obec: Janov nad Nisou
Kraj: Středočeský
PSČ: 468 11
Kontakt na školu: Telefon: 483 380 368
IZO:110450710
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Čáslavská 202
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 533 411
Fax: 327 513 284
IZO:110018974
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čáslavská 202
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 533 411
Fax: 327 513 284
IZO:110018982
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Cena oběda v Kč: 24,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano