Logo školy

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Vladimíra Mikšíková
Kontakt na školu Telefon: 326 211 135
Email: sstr.reditel@hermes-mb.cz
Web: http://www.hermes-mb.cz
IČ:25602977
RED-IZO:600007481
Zřizovatel:HERMÉS s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 723 630
IZO:108022676
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktuální informace na http://hermes-mb.cz/sou/upriz.php
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A,B,30,31,32,33,71,80
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 15000
Rozšířené informace o ročním školném: Kuchař-číšník, denní forma Kč 15.000, dálková forma Kč 20.000, Truhlář, denní forma Kč 15.000, Podnikání nástavba, denní forma - Kč 18.000, kombinovaná forma Kč 20.000, Gastronomie denní forma Kč 18.000, kombinovaná forma - nástavba Kč 20.000
Školní řád: školní řád - SŠTŘ 2020.pdf (583,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (968,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka