Logo školy

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Vladimíra Mikšíková
Kontakt na školu Telefon: 326 211 135
Email: sstr.reditel@hermes-mb.cz
Web: http://www.hermes-mb.cz
IČ:25602977
RED-IZO:600007481
Zřizovatel:HERMÉS s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 723 630
IZO:108022676
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 220
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktuální informace na http://hermes-mb.cz/sou/upriz.php
Forma přijímacího řízení: pohovor
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: A,B,30,31,32,33,71,80
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 13000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli