Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:PhDr. Jana Podoláková
Kontakt na školu Telefon: 325 612 540
Email: info@hsvos.eu
Fax: 325 614 292
Web: http://www.hsvos.cz
IČ:00069175
RED-IZO:600007561
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 60
Kontakt na školu: Telefon: 325 612 540
Fax: 325 614 292
IZO:000069175
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 396
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11. 2018, 1. 12. 2018, 16. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 27
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, exkurze, Lyžařské kurzy Odborné kurzy
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: odborné kurzy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 60
Kontakt na školu: Telefon: 325 612 540
Fax: 325 614 292
IZO:110028023

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 60
Kontakt na školu: Telefon: 325 612 540
Fax: 325 614 292
IZO:108052061

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 60
Kontakt na školu: Telefon: 325 612 540
Fax: 325 614 292
IZO:002002833

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Komenského 156/III
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 60
Kontakt na školu: Telefon: 325 612 540
Fax: 325 614 292
IZO:102814180