Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414
Adresa školy: Ulice: J.A.Komenského 414
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Ředitel:Mgr. Barbara Holubcová
Kontakt na školu Telefon: 326 929 011
Email: info@gcelakovice.cz
Web: www.gcelakovice.cz
IČ:43755054
RED-IZO:600007693
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: J.A.Komenského 414
Obec: Čelákovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 88
Kontakt na školu: Telefon: 326 929 011
IZO:108052940
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 436
Aktuální počet žáků: 290
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2022, 10.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle harmonogramu jednotných státních přijímacích zkoušek
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, , besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Akademie věd ČR, AFS, Zkusto!, partnerství s gymnáziem v Maďarsku.
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Gymnázium je fakultní školou FF UK Praha
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka