Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Královická 668
Obec: Brandýs n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Ředitel:PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
Kontakt na školu Telefon: 326 902 311
Email: info@gbl.cz
Web: www.gbl.cz
IČ:61388939
RED-IZO:600007774
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Královická 668
Obec: Brandýs n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 50
Kontakt na školu: Telefon: 326 902 311
IZO:108003868
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 355
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2022, 13.4.2022 (čtyřleté G) 19.4.2022 a 20.4.2022 (osmileté G)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: koncepcni-zamr-rozvoje-skoly-2014.pdf (2647,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP.pdf (890 KB)
Školní řád: skolnirad.pdf (403,5 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický, norština
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, sportovní kurz s různými aktivitami pro 3. ročníky VG
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Heuréka (MFF UK), Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, technické, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, turistické, programování/robotika, pořadatelská služba (průvodci -brandýský zámek) (Macharův Brandýs), Cena A. Bečváře, Národní Svatováclavská pouť
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace