Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668
Adresa školy: Ulice: Královická 668
Obec: Brandýs n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 01
Ředitel:PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
Kontakt na školu Telefon: 326 902 311
Email: info@gbl.cz
Web: www.gbl.cz
IČ:61388939
RED-IZO:600007774
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Královická 668
Obec: Brandýs n.L.-St.Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 50
Kontakt na školu: Telefon: 326 902 311
Fax: 326 905 125
IZO:108003868
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 375
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2019, 15.4.2019 (čtyřleté gy.) 16.4.2019 a 17.4.2019 (oswmileté gy.)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: koncepcni-zamr-rozvoje-skoly-2014.pdf (2647,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP.pdf (890 KB)
Školní řád: skolnirad.pdf (403,5 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický, norština, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sportovní kurz s různými aktivitami pro 3. ročníky VG, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Heuréka (MFF UK), Architekti ve škole (FA ČVUT)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zdravá výživa, pořadatelská služba (průvodci -brandýský zámek) (Macharův Brandýs), Cena A. Bečváře, Národní Svatováclavská pouť, hudební, turistické, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace