Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Adresa školy: Ulice: Školní 1530
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 01
Ředitel:Jiří Kastner, RNDr.
Kontakt na školu Telefon: 318 521 040
Email: post@gymkc.cz
Web: www.gymkc.cz
IČ:61100331
RED-IZO:600007812
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 1530
Obec: Dobříš
Kraj: Středočeský
PSČ: 263 80
Kontakt na školu: Telefon: 318 521 040
Fax: 318 521 376
IZO:000068934
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 343
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: karlik-2018-4.1-final.pdf (1437,1 KB)
Školní řád: Školní řád 2018.doc (164,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 2018-vyrocni-zprava.pdf (1313,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: Aktivní škola 2017/2018, Světová škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)