Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Adresa školy: Ulice: Dukelská 13
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 386 794 111
Email: skola@spssecb.cz
Web: http://www.spssecb.cz
IČ:60075970
RED-IZO:600008207
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dukelská 13
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 371 45
Kontakt na školu: Telefon: 386 794 111
IZO:060075970
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 439
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.11.2018, 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, , český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: klasifikacni_rad_2018.docx (189,1 KB)
skolni_rad_2018.docx (193,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr_zpr_1718_2.doc.docx (2269,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, jazykové, technické, sportovní
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace