Logo školy

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Adresa školy: Ulice: Na Sadech 308
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Mgr. Anna Kohoutová
Kontakt na školu Telefon: 384 722 612
Email: gymnaz@gymtrebon.cz
Web: http://www.gymtrebon.cz
IČ:60816945
RED-IZO:600008291
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Sadech 308
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 612
IZO:000367753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 358
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří 21. 11. 2023, Odpoledne otevřených dveří 16. 1., 30. 1., 20. 2. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. 4. čtyřletý obor, 16. 4., 17. 4. osmiletý obor
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hodin
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád 2023-2024, schváleno.pdf (637,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2022_23.pdf (316 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, jiné, sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, zahraniční poznávací zájezdy, Majáles, prožitkové kurzy, vydávání školního časopisu GYM, dobročinnost, adopce na dálku
Zapojení ve specifických programech : EDISON, Přečti a vrať
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Spolupráce s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - individuální vzdělávací program
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, ICT, hudební, společenské hry, sportovní, literárně-dramatické, sport - volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, badminton, in-line bruslení, knihovnický kroužek, pěvecký soubor, náboženství, kroužek společenských her, šachy, kroužek programování, otevřený seminář z dějepisu, psaní všemi deseti, studentská rada, studentský časopis GYM, Adopce na dálku
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní klub, venkovní terasa, pergola na zahradě školy
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, Individuální konzultace rodič-učitel v prostředí MS Teams
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy