Logo školy

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Adresa školy: Ulice: Na Sadech 308
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Mgr. Anna Kohoutová
Kontakt na školu Telefon: 384 722 612
Email: gymnaz@gymtrebon.cz
Web: http://www.gymtrebon.cz
IČ:60816945
RED-IZO:600008291
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Sadech 308
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 612
Fax: 384 722 315
IZO:000367753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 337
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2019 - 13:00 - 17:00 hodin - vždy v každou celou hodinu, od 7. 1. 2020 do 18. 2. 2020 každé úterý od 15 do 17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hodin
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr rozvoje školy pro období 2015 - 2018.pdf (1130,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZV_2018_2019.docx (383,2 KB)
ŠVP_G_2018_2019.docx (543 KB)
Školní řád: Školní a klasifikační řád 2019-2020 tisk.docx (82,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018.doc (302,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): zahraniční poznávací zájezdy, Majáles, vydávání školního časopisu GYM, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : EDISON, Přečti a vrať
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Spolupráce s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Studentská Agora (Agora CE), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, společenské hry, sportovní, hudební, ICT, sport - volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, badminton, in-line bruslení, knihovnický kroužek, pěvecký soubor, náboženství, kroužek společenských her, šachy, kroužek programování, otevřený seminář z dějepisu, psaní všemi deseti, studentská rada, studentský časopis GYM, Adopce na dálku
Místo pro trávení volného času: školní klub, venkovní terasa, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, přehled absence