Logo školy

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. 17. listopadu 710/12
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 05
Ředitel:Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA
Kontakt na školu Telefon: 353 563 875,73
Email: sekretariat@supskv.cz
Web: supskv.cz
IČ:00077135
RED-IZO:600009203
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. 17. listopadu 710
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 05
Kontakt na školu: Telefon: 353 563 875
Fax: 353 563 887
IZO:000077135
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 275
Dny otevřených dveří (termín/y): poslední čtvrtek v říjnu
Forma přijímacího řízení: talentová , bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Dějepis u oborů s talentovou zkouškou
Termín přijímacích zkoušek: 8.- 9.1.2020 (talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky), 12. a 15. 4. 2020 Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,9,12,13,15,22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: standardně 8:00, vyjímečně 7:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, Kurzy šití, přírodovědné kurzy, Účast na celostátních soputěžích, Charitativní sbírky, Pořádání soutěží pro ZŠ (např. Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR), zahraniční výjezdy žáů, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Hrou proti AIDS, Erasmus+: aktivní spolupráce s mnoha zeměmi - mezinárodní workshopy a stáže žáků v zajraničí (např. Finsko, Portugalsko, Francie, Kréta aj.)
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli 2016 a 2018
Domácí spolupráce : Městská policie, Česká policie, Galerie Umění, Římskokatolická farnost Cheb - Farní charita, Pomoc v nouzi, o.p.s., Svět záchranářů, Nadační fond ČR, Liga proti Rakovině, Tyfloservis, PPP Karlovy Vary, Galerie Umění Karlovy Vary, Galerie Supermarket WC
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, Topografie, orientační běh, netradiční sporty, lanové centrum, zákldy PP a pohybu na horách , cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, zdravotně znevýhodnění žáci, talentovaní žáci
Přítomnost specialistů: Kariérový poradce, Metodik ICT, koordinátor ŠVP, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), Kurzy šití, Přípravné kurzy na talentové zkoušky
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace