Zde může být obrázek školy.

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkov 345
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Ředitel:Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D
Kontakt na školu Telefon: 353 393 167
Email: info@slszlutice.cz
Web: slszlutice.cz
IČ:49754050
RED-IZO:600009271
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkov 345
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 167
Fax: 353 393 237
IZO:000077305
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 140
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 3.- 4. 5. 2021, náhradní termín 2. 6. - 3. 6. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: Po - Čt 7.05 Pá 7:00
Stipendium: prospěchové, motivační, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: SLS_Zlutice_koncepce.pdf (462,6 KB)
Školní řád: Školní řád 20_21platný.doc (304,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2019_2020.pdf (9309,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, exkurze, Hubertova jízda, Hubertská zábava, Svatohubertská mše, vánoční koncert trubačů, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : ZŠ Bochov, ZŠ Žlutice, ZŠ Rakovník, VLS, s.p., LČR, s.p., Solitera, s.r.o.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, Kynologie, myslivost (školní honitba), střelectví, vábení, hra na borlice, přírodovědné, sportovní, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Žižkov 345
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 167
Fax: 353 393 237
IZO:108018580
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 150
Počet ubytovaných žáků a studentů: 104
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen, bez víkendů a prázdnin
Termín pro podání přihlášky : červen 2020
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 95 Kč na den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : literárně-dramatické, taneční, kulečník, stolní fotbal, posilovna, střelectví, kynologický areál, voliéry pro dravce, myslivost (školní honitba), rukodělné, sportovní, hudební, výtvarné, ICT, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, kuchyňka, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Žižkov 345
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 167
Fax: 353 393 237
IZO:102576491
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 35
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní polesí
Adresa: Ulice: Chlumská hora
Obec: Žlutice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 52
Kontakt na školu: Telefon: 353 393 167
Fax: 353 393 237
IZO:110100018