Zde může být obrázek školy.

PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Politických vězňů 5
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Ing. Jan Valenz
Kontakt na školu Telefon: 377 423 217
Email: poaplz@volny.cz
Web: WWW.poa.pilsedu.cz
IČ:25214829
RED-IZO:600009661
Zřizovatel:Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Politických vězňů 5
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 217
Fax: 377 423 217
IZO:049776541
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 116
Dny otevřených dveří (termín/y): V případě zájmu je možná prohlídka školy kdykoli po předchozí telefonické domluvě.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.4, autobus 29 a 30, trolejbus 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 24500
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Koncepční_plán_rozvoje_školy_2010-15.doc (27,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (513,5 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (162,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-17 na www..docx (639,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: zdarma doučování pro žáky ohrožené studijním neúspěchem či pro žáky s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti