Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola, Oselce

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola, Oselce
Adresa školy: Ulice: č.p. 1
Obec: Oselce
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 46
Ředitel:Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen
Kontakt na školu Telefon: 371 595 168,77
Email: stskola.oselce@tiscali.cz
Web: http://www.stredniskolaoselce.cz
IČ:00077691
RED-IZO:600009769
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: 5. května 621
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 200
Fax: 371 522 200
IZO:102276081
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 118
Aktuální počet žáků: 38
Dny otevřených dveří (termín/y): dle předchozí telefonické domluvy
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6. 30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 h
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 2018.zip (263,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: organizační plán ŠD 20 21.rtf (46,3 KB)
Školní řád: školní řád od 1.9.2020.doc (318,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI ZPRAVA 2019-2020.doc (303,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ZŠ pro žáky se zdrav. postižením
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: organizační plán ŠD 20 21.rtf (46,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: 20210112112308.pdf (255 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Oselce
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 595 168,37
Fax: 371 595 637
IZO:108005640
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 539
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): po předchozí telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Talentové zkoušky - výtvarná příprava - kreslení a modelování
Termín přijímacích zkoušek: leden a duben
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7. h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Koncepce školy: Koncepční záměry.doc (78,3 KB)
Školní vzdělávací program: rozvrh SŠ.zip (604,2 KB)
Školní řád: školní řád od 1.9.2020.doc (318,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI ZPRAVA 2019-2020.doc (303,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, Prezentace školy na veřejnosti., exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Domácí spolupráce : Odborná praxe u firem, pravidelná spolupráce s organizací Člověk v tísni
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, poradenská činnosti
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečské kurzy ZK 135 1.1 ZK 111 1.1 ZK 311 1.1 , kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: rozvrh SŠ.zip (604,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: 5. května 621
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu:
IZO:181088835
Školní klub
Adresa: Ulice: 5. května 621
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 200
Fax: 371 522 200
IZO:181024195
Internát
Adresa: Ulice: 5. května 621
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 200
Fax: 371 522 200
IZO:110020847
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 31
Počet ubytovaných dětí a žáků: 6
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální
Úplata za ubytování (v Kč): 1000 Kč/měs
Úplata za stravování (v Kč): 85 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, rukodělné, výtvarné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Oselce
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 595 168
Fax: 371 595 637
IZO:110016602
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 211
Počet ubytovaných žáků a studentů: 71
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : do srpna
Úplata za ubytování (v Kč): 1000,- Kč/měs
Úplata za stravování (v Kč): 85,- Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, sportovní, technické
Další prostory: společenská místnost, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 1
Obec: Oselce
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 595 168
Fax: 371 595 637
IZO:110016611
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23,- Kč/28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano