Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 2707
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Ředitel:Mgr. Hana Kubátová Ortová
Kontakt na školu Telefon: 481 131 050
Email: sekretariat@skolalipa.cz
Web: www.skolalipa.cz
IČ:14451018
RED-IZO:600010104
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 28. října 2707
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Kontakt na školu: Telefon: 481 131 050
IZO:102133786
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1464
Aktuální počet žáků: 967
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Informace jsou uvedeny na www.skolalipa.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 15 min před začátkem vyučování
Začátek první vyučovací hodiny: V 8: 00 hod teoretické vyučování a v 7: 00 hod odborný výcvik
Stipendium: motivační
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY _H_KUBÁTOVÁ_ORTOVÁ.pdf (557,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2022_2023_SZŠ_SOŠ_CL.docx (123,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_SZŠ a SOŠ_Česká_Lípa_2020_2021.pdf (1931,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, biologie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Domácí spolupráce : Praktické zkušenosti získávají žáci učebních oborů v několika desítkách regionálních firem a společností. Výuka je propojena s praxí i u maturitních oborů.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: 1) Pro vybrané obory: svářečský kurz, autoškola - osobní a nákladní automobil, traktor, certifikát pro práci s motorovou pilou a křovinořezem. pro obor Hotelnictví a obor Číšník baristický kurz. 2)Škola nabízí rekvalifikační kurzy (tzv. profesní kvalifikace) v řadě učebních oborů (podrobné informace na www.skolalipa.cz). Škola je v této souvislosti tzv. autorizovanou osobou - viz. www.narodni-kvalifikace.cz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace