Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 2707
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Ředitel:Mgr. Hana Kubátová Ortová
Kontakt na školu Telefon: 481 131 050
Email: sekretariat@skolalipa.cz
Fax: 487 823 816
Web: www.skolalipa.cz
IČ:14451018
RED-IZO:600010104
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: 28. října 2707
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Kontakt na školu: Telefon: 481 131 050
Fax: 487 823 816
IZO:102133786
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1464
Aktuální počet žáků: 857
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Informace jsou uvedeny na www.skolalipa.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 15 min před začátkem vyučování
Začátek první vyučovací hodiny: V 8: 00 hod teoretické vyučování a v 7: 00 hod odborný výcvik
Stipendium: motivační
Koncepce školy: KONCEPCE_SKOLY _H_KUBÁTOVÁ_ORTOVÁ.pdf (557,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2018_2019_1_9_2018.pdf (1188,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_SOS a SOU_Česká_Lípa_2017_2018.pdf (3191 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: 1) Pro vybrané obory:Svářečský kurz, autoškola, certifikát pro práci s motorovou pilou a křovinořezem. 2)Škola nabízí rekvalifikační kurzy (tzv. profesní kvalifikace) v řadě učebních oborů (podrobné informace na www.skolalipa.cz). Škola je v této souvislosti tzv. autorizovanou osobou - viz. www.narodni-kvalifikace.cz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva