Zde může být obrázek školy.

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Ředitel:Mgr. Václav Tichý
Kontakt na školu Telefon: 482 360 661
Email: ssuo.lbc@seznam.cz
Fax: 482 360 661
Web: www.skolakaterinky.cz
IČ:25026470
RED-IZO:600010635
Zřizovatel:Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Horská 167
Obec: Liberec 17
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 14
Kontakt na školu: Telefon: 482 360 674
Fax: 485 130 528
IZO:107850389
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 98
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 2., 9. 2., 14. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 3. a 4. ledna 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 13, 18, 53
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 9600
Rozšířené informace o ročním školném: školné se platí měsíčně
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : firmy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace