Zde může být obrázek školy.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Ředitel:Ing. Miroslav Kudrna
Kontakt na školu Telefon: 482 428 861
Email: info@sshlfrydlant.cz
Fax: 482 312 238
Web: www.sshlfrydlant.cz
IČ:00082554
RED-IZO:600010678
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:107850532
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 600
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, posilovna, mimo areál školy, ledová plocha, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, exkurze, plesy, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 312 607
Fax: 482 312 238
IZO:110015690

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:110015681

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Mládeže 885
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:181044854

Školní statek

Adresa: Ulice: Zámecká 4005
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 312 149
Fax: 482 312 238
IZO:000081671