Zde může být obrázek školy.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Ředitel:Ing. Miroslav Kudrna
Kontakt na školu Telefon: 482 428 861
Email: info@sshlfrydlant.cz
Web: www.sshlfrydlant.cz
IČ:00082554
RED-IZO:600010678
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:107850532
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 600
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Školní vzdělávací program: IKOS4_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV_compressed.pdf (3561,6 KB)
IKOS3_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV_compressed.pdf (6306,6 KB)
IKOS2_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV_compressed.pdf (6751,9 KB)
IKOS1_4 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (8250 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, turistické, přírodovědné, společenské hry, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 312 607
Fax: 482 312 238
IZO:110015690
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělíkova 1387
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:110015681
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mládeže 885
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 428 861
Fax: 482 312 238
IZO:181044854
Školní statek
Adresa: Ulice: Zámecká 4005
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 312 149
Fax: 482 312 238
IZO:000081671