Logo školy

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hošťálkovo náměstí 132
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Ředitel:Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
Kontakt na školu Telefon: 415 710 380
Email: skola@sousos-zatec.cz
Web: www.sousoszatec.cz
IČ:47783371
RED-IZO:600010996
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hošťálkovo náměstí 132
Obec: Žatec
Kraj: Ústecký
PSČ: 438 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 710 380
Fax: 415 710 186
IZO:110032829
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 182
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoli
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 10000
Rozšířené informace o ročním školném: zdarma pro 1. ročník oboru Kuchař, číšník zakončený výučním listem, 12000,- pro obor hotelnictví, 13 000,- obor Podnikání dálkovou formou
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017-2018.pdf (1277,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): soutěže, Žatecký CUP, lyžařské a sportovní kurzy, odborné kurzy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy
Zapojení ve specifických programech : Sedmikráska, Minipodniky,
Domácí spolupráce : spolupráce se středními odbornými školami i se základními školami
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s PUP, sociálně znevýhodnění, nadaní žáci
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky