Zde může být obrázek školy.

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola EDUCHEM, a.s.
Adresa školy: Ulice: Okružní 128
Obec: Meziboří
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 13
Ředitel:Mgr. Helena Kripnerová
Kontakt na školu Telefon: 474 526 258
Email: info@educhem.cz
Web: http://www.educhem.cz
IČ:25014188
RED-IZO:600011119
Zřizovatel:Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o.,Báňská 287, 434 01 Most
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Okružní 129
Obec: Meziboří
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 13
Kontakt na školu: Telefon: 474 526 258
IZO:110034147
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 382
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 11., 6. 12., 5. 1., 28. 1.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.4., 14.4.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační
Koncepce školy: Strategie rozvoje Educhem_2021-2025.pdf (1083,7 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (514,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_2021_22.pdf (2387,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace