Zde může být obrázek školy.

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola EDUCHEM, a.s.
Adresa školy: Ulice: Okružní 128
Obec: Meziboří
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 13
Ředitel:Mgr. Helena Kripnerová
Kontakt na školu Telefon: 474 526 258
Email: info@educhem.cz
Web: http://www.educhem.cz
IČ:25014188
RED-IZO:600011119
Zřizovatel:Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o.,Báňská 287, 434 01 Most
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Okružní 129
Obec: Meziboří
Kraj: Ústecký
PSČ: 435 13
Kontakt na školu: Telefon: 474 526 258
IZO:110034147
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 285
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 11., 6. 12., 13. 1., 23. 1.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9600
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: Strategie rozvoje Střední školy Educhem.pdf (1128,1 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (1195,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019_2020_EDUCHEM.pdf (6166,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení