Logo školy

Střední škola AGC a.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola AGC a.s.
Adresa školy: Ulice: Rooseveltovo nám. 5
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 03
Ředitel:Ing. Tomáš Holomek
Kontakt na školu Telefon: 417 538 357
Email: info@skola-agc.cz
Web: http://www.skola-agc.cz
IČ:18385877
RED-IZO:600011305
Zřizovatel:AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Rooseveltovo nám. 5
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 03
Kontakt na školu: Telefon: 417 538 357
Fax: 417 538 324
IZO:107850427
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1052
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. - 28. 11. 2019 a 11. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Základy elektrotechniky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod (studovna)
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 - 8:00 hod
Roční školné v Kč: 10000
Rozšířené informace o ročním školném: V závislosti na prospěchu až 50% sleva
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Mezinárodní projekty
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, OPVVV, KAP
Domácí spolupráce : V rámci minimálního preventivního programu školy a akcí studentské rady školy.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, FK Teplice, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, ********************************************************************************** Pro případné uchazeče, podrobnější informace na iPortálu školy: https://portal.csicr.cz/Web/600011305, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva