Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu a služeb s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu a služeb s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Velká Hradební 1025/19
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Mgr. Josef Sluka
Kontakt na školu Telefon: 475 210 078
Email: reditel@ssossluka.cz
Web: www.ssossluka.cz
IČ:25018566
RED-IZO:600011399
Zřizovatel:Mgr. Josef Sluka
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Velká Hradební 1025/19
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 210 078
Fax: 475 200 610
IZO:047313129
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2021; Po domluvě je možné navštívit naší školu kdykoli - kontakt paní Trubová 775742866.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 5900
Rozšířené informace o ročním školném: Školné je možné hradit měsíčně. Po dohodě je možné školné hradit z finanční odměny z odborného výcviku.
Stipendium: mimořádné, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (275,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, , exkurze, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: Pravidelné doučování pro žáky zdarma - ČJL, MAT, NJ, AJ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, barmanství studená kuchyně carving - vyřezávání zeleniny a ovoce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní bar, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence