Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Ing. Roman Jireš
Kontakt na školu Telefon: 475 316 811
Email: skola@oaulpar.cz
Web: http://www.oaulpar.cz
IČ:44556969
RED-IZO:600011445
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 058
IZO:000082287
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1110
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2021,18.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle pokynů MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dpmul.cz, www.jizdnirady.cz
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád 2021.docx (76,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.docx (488,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, praxe, zahraniční praxe, lyžařské kurzy, sportovní kurzy, zahraniční poznávací a výměnné pobyty, seznamovací pobyt pro 1. ročníky
Zapojení ve specifických programech : Dobrá škola, Erasmus+
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola
Domácí spolupráce : praxe, UJEP, Drug out, Amnesty International, Člověk v tísni, ČSOB, Úřad práce, DDM UL, Muzeum měst UL, Městské divadlo Most, Severoč. věd. knihovna UL, ČVUT Praha
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování, kurzy lezení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, průvodce cestovního ruchu, kancelářské psaní na klávesnici, obchodní AJ,obchodní NJ,instruktor lezení na umělé stěně, průvodcovská činnost horská,instruktor lyžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 316 811
IZO:108018946
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bratislavská 515
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 058
IZO:150068913