Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Ing. Roman Jireš
Kontakt na školu Telefon: 475 316 811
Email: skola@oaulpar.cz
Fax: 475 209 058
Web: http://www.oaulpar.cz
IČ:44556969
RED-IZO:600011445
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 058
IZO:000082287
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 1110
Aktuální počet žáků: 514
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2015, 19. 1. 2016
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle pokynů MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dpmul.cz, www.jizdnirady.cz
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: školní řád 2013.doc (465,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ201314 po korektuře.docx (734 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, praxe, zahraniční praxe, lyžařské kurzy, sportovní kurzy, zahraniční poznávací a výměnné pobyty, seznamovací pobyt pro 1. ročníky
Zapojení ve specifických programech : Dobrá škola
Domácí spolupráce : praxe, UJEP, Drug out, Amnesty International, Člověk v tísni, ČSOB, Úřad práce, DDM UL, Muzeum měst UL, Městské divadlo Most, Severoč. věd. knihovna UL, ČVUT Praha
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, kurzy lezení
Specifické formy podpory žákům: IVP
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace, průvodce cestovního ruchu, kancelářské psaní na klávesnici, obchodní AJ,obchodní NJ,instruktor lezení na umělé stěně, průvodcovská činnost horská,instruktor lyžování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: Pařížská 15
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 316 811
Fax: 475 209 058
IZO:108018946

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Bratislavská 515
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 209 058
IZO:150068913