Logo školy

Gymnázium Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Štáflova 2063
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Ředitel:PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 569 669 330
Email: ghb@ghb.cz
Web: www.ghb.cz
IČ:60126621
RED-IZO:600011500
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štáflova 2063
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 669 330
Fax: 569 433 570
IZO:102006881
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 510
Dny otevřených dveří (termín/y): 31. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2; 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce_13_19.pdf (221,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2018_2019_FINAL.pdf (3376,1 KB)
Školní řád: skolni_rad_platny_od_1_9_2016_1.pdf (2764,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_17_18.pdf (5445,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, umělecké, výtvarné a literární kurzy, celá řada kroužků a dalších mimoškolních aktivit
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmami na odborné profilaci stduentů
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latina, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci s aspergerovým syndromem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, přírodovědné, hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter