Logo školy

Gymnázium Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Štáflova 2063
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Ředitel:PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 569 669 330
Email: ghb@ghb.cz
Web: www.ghb.cz
IČ:60126621
RED-IZO:600011500
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štáflova 2063
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 669 330
IZO:102006881
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2022; 18. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2; 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce_19_25.pdf (303,1 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2022_2023_final.pdf (3455,5 KB)
Školní řád: skolni_rad_platny_od_1_9_2022.pdf (3451,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_21_22.pdf (6066,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, umělecké, výtvarné a literární kurzy, celá řada kroužků a dalších mimoškolních aktivit
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmami na odborné profilaci stduentů
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci s aspergerovým syndromem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, programování/robotika, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, zdravotnické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení