Logo školy

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nad Čertovkou 18
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Ředitel:Ing. Petr Bouda
Kontakt na školu Telefon: 516 418 980
Email: info@skolablansko.cz
Web: www.skolablansko.cz
IČ:62073176
RED-IZO:600013243
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Čertovkou 18
Obec: Blansko
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 678 01
Kontakt na školu: Telefon: 516 418 980
IZO:102007942
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 341
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. listopadu 2023, 19. a 20. ledna 2024, individuální prohlídky jsou možné po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: předpokládané termíny: 15. a 16. dubna 2021 (bude potvrzeno do 31. ledna 2021)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD BLANSKO, LINKA Č. 221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 (některé dny některé třídy v 7:05 tělesná výchova jako tzv. nultá hodina)
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý záměr vývoje 10.doc (266,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_PS_2019.pdf (3251,4 KB)
ŠVP_EL_2020.pdf (2837,7 KB)
ŠVP_OA_2020.pdf (2862,1 KB)
Školní řád: skolni-rad-od-1.-9.-2019-a.pdf (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2019_2020 3.pdf (3507,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, mimoškolní akce: o jejich průběhu informujeme na stránkách školy www.skolablansko.cz, v EduPage mají přístup žáci, rodiče, učitelé, dále na Facebooku školy a na twitterovém účtu a Instagramu
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Škola podporující zdraví - realizace relaxačního koutku, podpora pohybových aktivit mimo výuku
Certifikáty škol: Začít spolu, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : ZŠ v Blansku - dny zdraví, kurzy první pomoci; ČČK, Nemocnice Blansko, Boskovice; Firmy a organizace, které nám pomáhají organizovat odbornou praxi žáků - cca 35 institucí.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: řešíme formou plánů pedagické podpory pro žáky se specifickými studijními problémy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Certifikát ECDL Certifikát - účetní SW Státní zkoušky v psaní na klávesnici
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, posilovna, tělocvična, relaxační koutek, studentské informační centrum
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace